REGULAMENT NAŢIONALE DEBATE 2009

REGULAMENTUL EVENIMENTULUI

Pentru buna desfasurare a lucrarilor Forumului National de Dezbateri 2009, va invitam sa parcurgeti si sa semnati urmatorul regulament, destinat construirii unui set comun de norme de conduita pe parcursul evenimentului. Numarul mare de participanti, existenta multor debateri sub 18 ani si scopul educational declarat al acestui eveniment ne indreptatesc sa credem ca veti fi in asentimentul nostru referitor la aceste reguli.

Toate prevederile acestui regulament sunt obligatorii pentru toti participantii la Forum, iar pentru participantii minori se consideră ca un angajament asumat prin semnarea anexei 1.

Toti participantii se angajeaza să achite la sosire taxa de participare în valoare de: 60 ron/elev/arbitru/instructor pentru faza mixată si
90 ron/elev/arbitru/instructor pentru faza clasică

1. Toate activitătile si orele mentionate în programul Forumului sunt obligatorii pentru toti participantii.

2. Fiecare participant se angajeaza să adopte o tinută decentă în toate aparitiile sale în public pe toată durata forumului.

3. Fiecare participant se angajeaza să îi trateze cu respect atât pe ceilalti elevi, traineri, arbitri, organizatori, cât si pe localnici si membrii personalului hotelier.

4. Este interzis fumatul în spatii neamenajate.

5. Se recomanda ca reuniunile in grupuri mai mari sa aiba loc in spatiile special amenajate in cursul serii/noptii, pentru a nu ii deranja pe ceilalti participanti. Ora de stingere pentru debateri este 02.00.

6. Participantii se angajeaza să păstreze curătenia pe toată perioada Forumului, atat in camere cat si in spatiile de dezbateri. Camerele vor fi verificate la sfarsitul fiecarei serii de instructori/organizatori.

7. Iesirea in afara spatiului de cazare destinat desfăsurării evenimentului se face cu anuntarea si aprobarea verbala a organizatorilor. După ora 21.00, părăsirea taberei nu e permisa debaterilor (indiferent de varsta) fără însotirea unui instructor sau profesor.

8. Este interzis consumul de alcool si/sau narcotice pentru toti debaterii, ca si introducerea in incinta cazarii a acestora.

Orice pagube provocate de către participanti vor fi suportate integral de către acestia sau de către susținătorii legali ai acestora. Participantii vor răspunde legal pentru orice prejudicii aduse prin comportamentul lor sau în alte moduri patrimoniului/imaginii ARDOR.

Organizatorii îsi rezervă dreptul ca în cazul nerespectării aceste reguli, sa recurga de la avertisment pana la excluderea participantilor din competitie si penalizarea prin neparticipare la evenimente ulterioare, in cazuri agravante. Astfel, nerespectarea punctelor 1- 5 duce la avertisment iar nerespectarea punctelor 6-8 duce la eliminarea din competitie.

ANEXA
ANGAJAMENT

Subsemnatii ___________________________ si _____________________________ in calitate de parinti ai fiului/fiicei nostru/noastre ____________________________________ cu domiciliul in ___________________ _______________________________________, telefon __________________________ prin prezenta intelegem si suntem de acord cu urmatoarele:

1. Participarea fiului/ fiicei noastre la Forumul National de Dezbateri Academice 2009, organizat la Arcus, Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna, in perioada 30 august – 6 septembrie 2009.
2. Pe parcursul desfasurarii Forumului, participantii trebuie sa respecte regulamentul si programul comunicat de catre organizatori, incepand cu momentul inregistrarii in tabara si terminand cu momentul predarii camerei.
3. Participantii vor suporta in mod direct sau in solidar cu celelalte persoane vinovate orice pagube materiale produse in incinta taberei, in camera de cazare sau in salile de seminar.

Semnaturile si datele personale ale parintilor/ parintelui/tutorelui

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *